Som certifikovaná koučka štýlu - osobná štylistka

Verím, že váš vzhľad je zrkadlom vášho vnútra a zároveň dostupným prostriedkom k vášmu osobnému a profesionálnemu rastu. Nie som fashion maniačka, módne trendy sú pre mňa vedľajšie. Hlavné ste vy a vaše potreby!

Som lektorka plodnosti a učím Creightonský model

Verím v inteligenciu ľudského tela, ktoré s nami veľmi jasne komunikuje o aktuálnej plodnosti aj neplodnosti. Učím ženy aj ich mužov rozumieť tejto reči a vedieť toto porozumenie prakticky využívať v ich živote pri vyhýbaní sa, aj dosahovaní tehotenstva alebo len pri porozumení menštruačného cyklu ženy. To všetko prirodzeným a rešpektujúcim spôsobom.

I am a certified Professional Style Coach™ and I am here for those who care.

I believe that your external appearance is a reflection of your inner self. It is also a very accessible and convenient tool for your personal and professional development. I am not a fashion maniac, fashion trends are not important for me. You and your needs matter the most to me!

For styling consultations in English contact me via email mishastyle@pimi.sk or phone (see below).

I am a Fertility Care™ Practitioner and teach Creghton Model Fertility Care System.

I believe in a human body intelligence. A female body clearly communicates with us about our actual fertility as well as infertility. I teach women and their men to understand this body language. I help them to develop the ability to practically apply this understanding in their daily lives when avoiding pregnancy as well as achieving pregnancy or solely with understanding one's menstrual cycles.

For fertility consultations in English contact me via email plodnost@pimi.sk or phone (see left below).