Som lektorka plodnosti a učím ženy dobre poznať ich menštruačný cyklus a rozumieť mu

Verím v inteligenciu ľudského tela, ktoré s nami veľmi jasne komunikuje o aktuálnej plodnosti, neplodnosti, aj o gynekologickom zdraví. Učím ženy a ich mužov rozumieť tejto reči a vedieť toto porozumenie prakticky využívať v ich živote pomocou vedecky podloženej metódy.

Som certifikovaná koučka štýlu a pomáham ženám vyberať oblečenie, ktoré podporí ich postavu, dušu a ambície

Oblečením vyjadrujeme a zároveň podporujeme svoju osobnosť. Môže to byť zmätok alebo aj veľká radosť. Viem vás nasmerovať k väčšej jasnoti a radosti aj vo vašom šatníku.

I am a Fertility Care™ Practitioner and teach Creghton Model Fertility Care System to help you know your menstrual cycle and understand it.

I believe in a human body intelligence. A female body clearly communicates with us about our actual fertility as well as infertility. I teach women and their men to understand this body language. I help them to develop the ability to practically apply this understanding in their daily lives when avoiding pregnancy as well as achieving pregnancy or solely with understanding one's menstrual cycles.

I am a Certified Style Coach™ and I help women to choose clothes that supports their figure, soul and ambitions.

We express and support our personality by a correct choice of clothes. It could be chaos or it could be joy. I can help you to get clarity and joy also in your wardrobe.