Som lektorka plodnosti a učím ženy dobre poznať ich menštruačný cyklus a rozumieť mu

Verím v inteligenciu ľudského tela, ktoré s nami veľmi jasne komunikuje o aktuálnej plodnosti, neplodnosti, aj o gynekologickom zdraví. Učím ženy a ich mužov rozumieť tejto reči a vedieť toto porozumenie prakticky využívať v ich živote pomocou vedecky podloženej metódy.

Ako certifikovaná koučka štýlu vás viem naučiť vyberať oblečenie, z ktorého máte radosť a podporí vás

Verím, že váš vzhľad je zrkadlom vášho vnútra a zároveň dostupným prostriedkom k vášmu osobnému rastu.

I am a Fertility Care™ Practitioner and teach Creghton Model Fertility Care System to help you know your menstrual cycle and understand it.

I believe in a human body intelligence. A female body clearly communicates with us about our actual fertility as well as infertility. I teach women and their men to understand this body language. I help them to develop the ability to practically apply this understanding in their daily lives when avoiding pregnancy as well as achieving pregnancy or solely with understanding one's menstrual cycles.

For fertility consultations in English contact me via email plodnost@pimi.sk or phone (see left below).

As a certified Professional Style Coach™ I can teach you how to choose clothes that you enjoy to wear and that support you.

I believe that your external appearance is a reflection of your inner self. It is also a very accessible and convenient tool for your personal development. I am not a fashion maniac, fashion trends are not important for me. You and your needs matter the most to me!

For styling consultations in English contact me via email mishastyle@pimi.sk or phone (see below).